Selamat datang di Blog Darah Daud 303. TUHAN YESUS memberkati kita semua (hitam & putih)

Senin, 08 Februari 2016

DAFTARKAN NAMA ANAK ANDA DI SINIRuang ini disediakan khusus untuk mendaftarkan NAMA anak Anda.
Yang perlu didaftarkan adalah;

  1. Nama anak yang Anda pilih, termasuk nama panggilannya.
  2. Tempat dan tanggal lahir anak
  3. Jenis kelamin
  4. Posisi anak (anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya).
  5. Nama orang tua anak
  6. Nama orang tua dari ayah dan ibu si anak
  7. Ibu si anak wajib memilih salah satu angka dari 55 sampai 500 

Kami ingatkan bahwa  ibu si anak wajib memilih salah satu angka, yaitu dari 55 sampai 500. Yang memilih angka, adalah ibu si anak. Jika ibu si anak telah tiada, maka ayah si anak boleh memilih.

Terima-kasih atas kesediaannya untuk berkerja sama. Semoga bermanfaat.

10 komentar:

Delton Morais mengatakan...

Bom dia Maun Antoninho, deskulpa karik hw temi maun nia naran ladun klaro,. Maun mai ita konhese malu .. hau nia naran Nelio de Jesus Morais Soares I hau nia ferik oan nia naran Lilia Isabel Canalini Soares etc hau nia ferik oan nia naran naruk tebes nebe hau hakerek badak deit,, ami rua relasaun kesi malu tuir lisan nebe iha maibe ralsaun nee ami komesa ho rasik... ami ia oan feto ida primeira oan.. ami atu sarani ami nia oan feto ., ho naran Briela Isabel Francisca Morsoa , data moris 30 Maio 2015.. ho laran luak ami atu husu idea husi maun kona ba ami nia oan feto nia naran... Obrigado wain ba Maun nia ajuda...

Rama Cristo Rafael mengatakan...

Boa noite ba belun Nelio. Obrigado wain kontak ona hau. Depois mak hau fo tanggapan iha kolom komentar ne...iha tempu badak mai (iha semana ida ne nia laran).

Atu konfirma didiak lai isu hirak tuir mai ne;

Labarik nia naran ne los ona ka?
Depois nia naran panggilan ne saida?
Husu labarik nia mae hili lai numeru ida. Entre 55 to 500, nia mae hili ida.

Sementara mak ne deit lai. Um abraco forte.

Delton Morais mengatakan...

Boa noite Maun Antoninho,, Maun diak ka lae ?! Obrigado wain ba Maun nia resposta .. sim maun naran hau nia oan feto mak : Briela Isabel Da silva Morsoa,naran uma Briela, I ferik oan hili numuro 305, iha mudansa uituan primeira hau fo hatoo maun nee..maibe lae ses mos husi idea nebe maun hatoo mai hau katak naran ida nebe mak diak ba futuro.. oh yaa maun, hau mos iha esperensia mudansa naran uluk hau nia Pae atu fo naran ba sarani nee Fidel Castro maibe Padre lakoi tamba kontra Regra Igreja nian nebe troka fali agora nee..hau no familia reja nafatin atu maun Saude diak I ami fiar katak maun hanesan jeresaun foun atu lori ami sira nee lao diak ba futuro nasaun doben Timor Leste ita hotu sei infrenta risku no problema maibe ho orasaun tulun maromak no matebian mai ita hotu.,, obrigado wain maun.. abraso forte..

Lauriano Fernandes mengatakan...

Boa tarde Maun Hanesan Iha ita Nia coversa maka labarik nain 2 rua Nia informasaun details mk Hnesan tuir Mai ne:
Oan primeiru mak
Qun Miguel do Carmo fernandes.
Naran Bolu Iha uma maka "mautallo" moris Iha dia 5 April 2013

Oan segundo mak
Beinvenido da Costa Carmo fernandes
Naran Bolu Iha uma maka " Nainomalae" moris Iha 19 maret 2015

obrigado e melhores comprimentos

johan dcruz mengatakan...

Nama anak: Arjuna Putra Raebein dacruz "juna", Anak Pertama,jenis kelamin laki-laki,lahir di dili tgl 22 November 2015,ayah johanes dacruz ibu Novie Gusti,268,

Rama Cristo Rafael mengatakan...

Mensagem ba belun Delton Morais

Obrigado wain kontakta ona hau. Iha oprotunidade diak ida ne hau atu hato deit katak; BRIELA nia naran nebee hato mai hau ne ladauk "matching" ho nia data nascimento.

Naran panggilan (Briela) ne loss ona. Mas nia naran completu (nama lengkap), depois de hau halo mapping (pemetaan), "mosu masalah seiro" iha labarik nia moris iha loron ikus.

Ne be hau sugere, ba Briela nia mae halo contemplasaun klean ruma hodi tetu didiak lai naran. Hau atu husu lai kona ba naran MORSOA ne importante tenki fo ba labarik ka?

Karik keta prepara ona inan sarani no aman sarani nebee atu sarani labarik ne, bele hola tok inan sarani ou aman sarani sira nia naran hodi sikat iha labarik nia naran, bele ajukan fali mai hau hodi haree tok.

Dala ida tan, naran ida agora ne ladauk match ho labarik nia data nascimento. Hau tenta "utak-atik" mos la diak nafatin.

Sementara mak ne deit lai. Obrigado wain. Um grande abraco

Rama Cristo Rafael mengatakan...

TANGGAPAN UNTUK BAPAK JOHAN

Terima-kasih sudah konsulkan nama Anak Anda kepada saya. Tanggapan saya sebagai-berikut;

Nama panggilannya, tidak masalah. Tapi nama lengkap JUNA masih bermasalah. Setelah saya lakukan mapping (pemetaan), muncul "antagonis" yang kuat. Ada "disartikulasi" antara nama lengkap dengan tanggal kelahiran Juna.

Karena anak ini anak pertama, lahir pada tanggal dengan bilangan " KARMA", dan bulan kelahirannya juga bulan KARMA, maka untuk memudahkan jalan hidup anak ini (termasuk untuk menetralisir efek ganda dari pengaruh KARMA yang tampaknya membuat anak ini terlalu energi negatif yang kuat), saya sarankan kepada Ibu Juna untuk mencari nama lain yang mana jika seluruh huruf dalam nama lengkap itu dijumlahkan dan diperkecil jadi satu digit, menghasilkan bilangan SATU atau bilangan SEMBILAN.

Nama FAM KELUARGA, tentu tidak bisa dirubah. Yang dipelrukan adalah nama tambahan lain untuk diletakkan sebagai NAMA TENGAH dan nama tambahan ini dapat berfungsi sebagai "penyeimbang" guna menetralisir energi negatif.

Sementara ini saja dulu. Terima-kasih. TUHAN YESUS memberkati selalu. Amin.

johan dcruz mengatakan...

obrigado maun,depois hau koko halo kalkulasaun para bele hetan angka 1 ou 9 ne'e hau troka deit naran putra ba Lian tetum " MANE" jadi naran Kompletu Arjuna Mane Raebein da Cruz=225 dan jika di perkecil maka dapat angka sembilan (9) apakah itu bisa menetralisir energi negatif yg maun maksudkan? antes de mais obrigado ba maun bo'ot nia resposta,God Bless

Delton Morais mengatakan...

Boa Noite Maun Antoninho, Maun diak k lae ? Espera que maun diak hela !
Antes ida nee hau ho ferik oan hatoo OBrigado wain ba Maun fo na sugestaun no ami husu deskulpa karik enkomoda na Maun.. hehe..
Ohh yaa maun, informa deit naran MORSOA husi apalido mak Morais soares .karik bele uja spalido morais soares maibe la obrigatorio depende ba maun nia hare. hehe,..
Ami mos forma na naran kompletu foun ba oan feto nian ho pilihan rua mak hanesan :
1. Emeli Canalini lourdes morais soares
2. Kristi de jesus lourdes morais soares
Lourdes mak ka inan sarani nia naran.
Maun ami perpara mos apalido nebe mak persija karik atu matching liu tan mwk hanesan :
Francisca, de rosario, maria , I da costa... karik alternativu maun bele hare tok ...
Ami husu Favor boot ida ba maun atu hare tok naran kompleto nebe diak ba ami nia oan feto nia futuro ..
Mak nee deit ami hatoo Obrigado wain I grande abraco... Gbu..

Rama Cristo Rafael mengatakan...

RESPOSTA BA BELUN DELTON

Obrigado wain ba colaborasaun diak.

Hau concordo ho naran; KRISTI DE JESUS MARIA LOURDES MORAIS SOARES. Labele muda tan ona, tamba ida ne mak matching liu.

Kona ba naran panggilan, bele ida uluk ne nafatin.

Mak ne deit. Obrigado wain.